Inventaris Ontvanger 1816-1919 (Financiën)

NL-BtpGA-000001-000016
Achtkarspelen
Achtkarspelen
Deze toegang is geschreven in hetDutch; Flemish

Beschrijving van het archief

Titel van het archief

Ontvanger 1816-1919

1816-1919

Taal van het materiaal

Dutch; Flemish

Instelling

Achtkarspelen

Archiefvormers

 • Ontvnanger

Inleiding

Beschrijving van de onderliggende componenten

 •  1665 Ingekomen stukken 1825-1855 1 omslag
 •  1666-1668 Missiven (kopieboek) 1818-1856 3 delen
  Van de jaren 1834-1840 en 1847-1851 is niets aanwezig. 1666. 1818-1833 1667. 1841-1846 1668. 1852-1856
 •  1669-1753 Gemeentebegrotingen 1816-1902 84 delen
  De jaartallen 1891 en 1863 ontbreken. Vergelijk inventarisnummers 472-574. 1669. 1816 1690. 1837 1711. 1858 1732. 1880 1670. 1817 1691. 1838 1712. 1859 1733. 1881 1671. 1818 1692. 1839 1713. 1860 1734. 1882 1672. 1819 1693. 1840 1714. 1861 1735. 1883 1673. 1820 1694. 1841 1715. 1862 1736. 1884 1674. 1821 1695. 1842 1716. 1864 1737. 1885 1675. 1822 1696. 1843 1717. 1865 1738. 1886 1676. 1823 1697. 1844 1718. 1866 1739. 1887 1677. 1824 1698. 1845 1719. 1867 1740. 1888 1678. 1825 1699. 1846 1720. 1868 1741. 1889 1679. 1826 1700. 1847 1721. 1869 1742. 1890 1680. 1827 1701. 1848 1722. 1870 1743. 1892 1681. 1828 1702. 1849 1723. 1871 1744. 1893 1682. 1829 1703. 1850 1724. 1872 1745. 1894 1683. 1830 1704. 1851 1725. 1873 1746. 1895 1684. 1831 1705. 1852 1726. 1874 1747. 1896 1685. 1832 1706. 1853 1727. 1875 1748. 1897 1686. 1833 1707. 1854 1728. 1876 1749. 1898 1687. 1834 1708. 1855 1729. 1877 1750. 1899 1688. 1835 1709. 1856 1730. 1878 1751. 1900 1689. 1836 1710. 1857 1731. 1879 1752. 1901 1753. 1902
 •  1754-1859 Journaal op het kohier van de Hoofdelijke Omslag 1817-1922 98 delen
  Over de jaren 1865-1910 tevens: Journaal op het kohier van de hondenbelasting. Over de jaren 1891-1910 tevens: Journaal op het kohier van de schoolgelden. De titel varieert: Journaal van ontvang . ., Ontvangboek van de ontvanger . . , Hulpjournaal van ontvang. Na 1825 geen dorpsregister van Gerkesklooster meer aanwezig. Na 1884 geen dorpsomslagen meer. 1754. Grietenijomslagen. 1816-1821. Opschrift geeft ten onrechte het jaartal 1827 aan. 1755. Dorpsomslag Buitenpost. 1817-1827 1756. Dorpsomslag Optwijsel. 1817-1827 1757. Dorpsomslag Kooten. 1817-1826 1758. Dorpsomslag Drogeham, Harkema Opeinde. 1817-1827 1759. Dorpsomslag Gerkesklooster. 1817-1825 1760. Dorpsomslag Augustinusga. 1817-1827 1761. Dorpsomslag Surhuizum. 1817-1827 1762. Dorpsomslag Surhuisterveen. 1817-1827 1763. Dorpsomslag Rottevalle. 1817-1827 1764. Grietenijomslag. 1828-1835 1765-1859. Dorpsomslagen. 1828-1922. 1765. 1828 1789. 1852 1813. 1876 1837 1900 1766. 1829 1790. 1853 1814. 1877 1838. 1901 1767. 1830 1791. 1854 1815. 1878 1839. 1902 1768. 1831 1792. 1855 1816. 1879 1840. 1903 1769. 1832 1793. 1856 1817. 1880 1841. 1904 1770. 1833 1794. 1857 1818. 1881 1842. 1905 1771. 1834 1795. 1858 1819. 1882 1843. 1906 1772. 1835 1796 1859 1820. 1883 1844. 1907 1773. 1836 1797. 1860 1821. 1884 1845. 1908 1774. 1837 1798. 1861 1822. 1885 1846. 1909 1775. 1838 1799. 1862 1823. 1886 1847. 1910 1776. 1839 1800. 1863 1824. 1887 1848. 1911 1777. 1840 1801. 1864 1825. 1888 1849. 1912 1778. 1841 1802. 1865 1826. 1889 1850. 1913 1779. 1842 1803. 1866 1827. 1890 1851. 1914 1780. 1843 1804. 1867 1828. 1891 1852. 1915 1781. 1844 1805. 1868 1829. 1892 1853. 1916 1782. 1845 1806. 1869 1830. 1893 1854. 1917 1783. 1846 1807. 1870 1831. 1894 1855. 1918 1784. 1847 1808. 1871 1832. 1895 1856. 1919 1785. 1848 1809. 1872 1833. 1896 1857. 1920 1786. 1849 1810. 1873 1834. 1897 1858. 1921 1787. 1850 1811. 1874 1835. 1898 1859. 1922 1788. 1851 1812. 1875 1836. 1899
 •  1860-1868 Journaal op het kohier van de hondenbelasting 1859, 1911-1918 8 delen 1 omslag
  Zie voor de journalen over de jaren 1865-1910 de inventarisnummers 1754-1859. 1860. 1859 (omslag) 1863. 1913 1866. 1916 1861. 1911 1864. 1914 1867. 1917 1862. 1912 1865. 1915 1868. 1918
 •  1869-1876 Journaal op het kohier van de schoolgelden 1911-1918 8 delen
  Zie voor de journalen van de jaren 1891-1910 de inventarisnummers 1754-1859. 1869. 1911 1871. 1913 1873. 1915 1875. 1917 1870. 1912 1872. 1914 1874. 1816 1876. 1918
 •  1877-1971 Journaal of kasboek 1828-1918
 • Dit boek bevat de verantwoording van de inkomsten en uitgaven tot sept. 1816 voor de gemeenten Augustinusga en Surhuizum, daarna voor de ontvangdistricten met dezelfde naam.
 •  1973-2154 Grootboeken 1816-1818 182 delen
  De titel varieert: 1816-1827, Register van ontvang en uitgaaf, 1828-1910, Ontvang(uitgaaf)boek van de ontvanger, 1911-1918, Grootboek van ontvang(uitgaaf). 1973. Register van Ontv. en Uitg. Buitenpost. 1816-1827 1974. Register van Ontv. en Uitg. Optwijsel. 1816-1827 1975. Register van Ontv. en Uitg. Kooten. 1816-1827 1976. Register van Ontv. en Uitg. Gerkesklooster. 1816-1825 1977. Register van Ontv. en Uitg. Augustinuga. 1816-1827 1978. Register van Ontv. en Uitg. Drogeham en Harkema Opeinde. 1816-1827 1979. Register van Ontv. en Uitg. Surhuizum. 1816-1827 1980. Register van Ontv. en Uitg. Surhuisterveen. 1816-1827 1981. Register van Ontv. en Uitg. Rottevalle. 1816-1827 1982. Register van Ontv. en Uitg. Achtkarspelen. 1816-1822 1983. Register van Ontv. en Uitg. Achtkarspelen. 1822-1827 1984. Ontvangboek Buitenpost 1828-1843 1985. Uitgaafboek Buitenpost 1828-1843 1986. Ontvangboek Optwijsel 1828-1843 1987. Uitgaafboek Optwijsel 1828-1843 1988. Ontvangboek Kooten 1828-1843 1989. Uitgaafboek Kooten 1828-1843 1990. Ontvangboek Gerkesklooster 1832-1843 1991. Uitgaafboek Gerkesklooster 1832-1843 1992. Ontvangboek Augustinusga 1828-1843 1993. Uitgaafboek Augustinusga 1828-1843 1994. Ontvangboek Drogeham en Harkema Opeinde 1828-1843 1995. Uitgaafboek Drogeham en Harkema 1828-1843 1996. Ontvangboek Surhuizum 1828-1843 1997. Uitgaafboek Surhuizum 1828-1843 1998. Ontvang¬boek Surhuisterveen 1828-1843 1999. Uitgaafboek Surhuisterveen 1828-1843 2000. Ontvangboek Rottevalle 1828-1843 2001. Uitgaafboek Rottevalle 1828-1843 2002. Ontvangboek Achtkarspelen 1828-1832 2003. Uitgaafboek Achtkarspelen 1828-1832 2004. Ontvangboek Achtkarspelen 1833-1837 2005. Uitgaafboek Achtkarspelen 1833-1837 2006. Ontvangboek Achtkarspelen 1838-1843 2007. Uitgaafboek Achtkarspelen 1838-1843 2008, 2009. 1844 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2010, 2011. 1845 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2012, 2013. 1846 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2014, 2015. 1847 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2016, 2017. 1848 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2018, 2019. 1849 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2020, 2021. 1850 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2022, 2023. 1851 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2024, 2025. 1852 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2026, 2027. 1853 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2028, 2029. 1854 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2030, 2031. 1855 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2032, 2033. 1856 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2034, 2035. 1857 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2036, 2037. 1858 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2038, 2039. 1859 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2040, 2041. 1860 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2042. 1861 Uitgaafboek (Ontvangboek ontbreekt.) 2043, 2044. 1862 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2045, 2046. 1863 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2047, 2048. 1864 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2049, 2050. 1865 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2051, 2052. 1866 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2053, 2054. 1867 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2055, 2056. 1868 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2057, 2058. 1869 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2059, 2060. 1870 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2061, 2062. 1871 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2063, 2064. 1872 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2065, 2066. 1873 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2067, 2068. 1874 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2069, 2070. 1875 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2071, 2072. 1876 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2073, 2074. 1877 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2075, 2076. 1878 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2077, 2078. 1879 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2079, 2080. 1880 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2081, 2082. 1881 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2083, 2084. 1882 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2085, 2086. 1883 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2087, 2088. 1884 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2089, 2090. 1885,1886 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2091, 2092. 1887 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2093, 2094. 1888 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2095, 2096. 1889 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2097, 2098. 1890 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2099, 2100. 1891 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2101, 2102. 1892 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2103, 2104. 1893 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2105, 2106. 1894 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2107, 2108. 1895 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2109, 2110. 1896 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2111, 2112. 1897 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2113, 2114. 1898 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2115, 2116. 1899 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2117, 2118. 1900 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2121, 2122. 1902 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2123, 2124. 1903 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2125, 2126. 1904 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2127, 2128. 1905 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2129, 2130. 1906 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2131, 2132. 1907 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2133, 2134. 1908 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2135, 2136. 1909 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2137, 2138. 1910 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2139, 2140. 1911 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2141, 2142. 1912 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2143, 2144. 1913 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2145, 2146. 1914 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2147, 2148. 1915 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2149, 2150. 1916 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2151, 2152. 1917 Ontvangboek. Uitgaafboek. 2153, 2154. 1918 Ontvangboek. Uitgaafboek.
 •  2155-2250 Gemeenterekeningen 1816-1910, 1920, 1921 98 delen
  Het jaartal 1905 ontbreekt. Vanaf 1852 aanwezig met verzamelstaten. 1905, 1906, 1907, 1920, 1921 ontbreken. Vergelijk de jaartallen inventarisnummers 582-684. Zie voor de rekening van de verbouw etc. van de school te Rottevalle inventarisnummer 1665. 2155. 1816 2180. 1841 2205. 1866 2230. 1891 2156. 1817 2181. 1842 2206. 1867 2231. 1892 2157. 1818 2182. 1843 2207. 1868 2232. 1893 2158. 1819 2183. 1844 2208. 1869 2233. 1894 2159. 1820 2184. 1845 2209. 1870 2234. 1895 2160. 1821 2185. 1846 2210. 1871 2235. 1896 2161. 1822 2186. 1847 2211. 1872 2236. 1897 2162. 1823 2287. 1848 2212. 1873 2237. 1898 2163. 1824 2188. 1849 2213. 1874 2238. 1899 2164. 1825 2189. 1850 2214. 1875 2239. 1900 2165. 1826 2190. 1851 2215. 1876 2240. 1901 2166. 1827 2191. 1852 2216. 1877 2241. 1902 2167. 1828 2192. 1853 2217. 1878 2242. 1903 2168. 1829 2193. 1854 2218. 1879 2243. 1904 2169. 1830 2194 1855 2219. 1880 2244. 1906 2170. 1831 2195. 1856 2220. 1881 2245. 1907 2171. 1832 2196. 1857 2221. 1882 2246. 1908 2172. 1833 2197. 1858 2222. 1883 2247. 1909 2173. 1834 2198. 1859 2223. 1884 2248. 1910 2174. 1835 2199. 1860 2224. 1885 2249. 1920 2175. 1836 2200. 1861 2225. 1886 2250. 1921 2176. 1837 2201. 1862 2226. 1887 2177. 1838 2202. 1863 2227. 1888 2178. 1839 2303. 1864 2228. 1889 2179. 1840 2204. 1865 2229. 1890
 •  2251-2256 Processen-verbaal van verificatie van de kas van de ontvanger 1818-1895, 1906, 1908 5 delen 1 omslag
  De jaartallen 1888-1890 ontbreken. Van 1906 is 1 stuk, van 1908 zijn 2 stukken aanwezig. 2251. 1818-1857 2254. 1879-1888 2252. 1857-1870 2255. 1891-1895 2253. 1870-1878 2256. 1906,1908
 • Zie ook inventarisnummer 1302.