Inventaris Badhuis te Heerenveen 1949-1972 (Gezondheidszorg)

NL-HrvGH-000011-000023
Heerenveen
Heerenveen
Deze toegang is geschreven in hetDutch; Flemish

Beschrijving van het archief

Titel van het archief

Badhuis te Heerenveen 1949-1972

1949-1972

Taal van het materiaal

Dutch; Flemish

Instelling

Heerenveen

Archiefvormers

  • Badhuis te Heerenveen

Inleiding

Bereik en inhoud

Het badhuis werd aangekocht bij raadsbesluit van 17 maart 1949 voor fl. 30.000,= van de NV Heerenveensche Badhuis. Tot de aankoop werd besloten omdat de exploitatie voor de vennootschap niet meer rendabel was en men het toch belangrijk vond een badhuis in de gemeente te hebben. Het gebouw was gelegen aan de Begoniastraat. Op 16 juni 1949 werd het badhuis aangewezen als tak van dienst.

Het gebruik van het badhuis vertoonde een stijgende lijn tot en met 1955. De toen inzettende daling kwam onder meer door de aanleg van douches in nieuwbouwwoningen en bovendien verwachtte men een verdere daling door de opening van een instructiebad. In het topjaar 1955 was er een exploitatietekort.
Het college besloot op 11 april 1969 tot sluiting op 1 mei d.a.v.
De in 1950 insgestelde Commissie van advies voor het badhuis vergaderde slechts éénmaal.

In de periode 1992-1997 werden de archieven, uitgezonderd bouwvergunningen, kadastrale leggers, hinderwetvergunningen, bevolkingsadministratie en archief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand, geïnventariseerd door ODRP facilitair b.v.
De archieven werden beschreven in de archiefmodule van Corsa-Meta, dat per 1 juli 1994 in gebruik was gekomen bij de gemeente. De selectie vond plaats op basis van de in 1983 vastgesteld “Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende bescheiden uit de archieven van gemeentelijke en intergemeentelijke organen, dagtekenende van na 1850”. Sommige stukken werden, hoewel deze op de lijst voorkomen, vanwege hun historische belang niet vernietigd. Zo zijn bijvoorbeeld de stukken betreffende de drank- en horecavergunningen en de stukken van bezwaar- en beroepszaken van sociale zaken niet vernietigd.
Na vernietiging bedroeg de omvang van het archief ca 0.1 meter. Bij de ordening is uitgegaan van de Basisarchiefcode, uitgave 1979. Hiervan zijn de meeste koptitels als indeling van de inventaris opgenomen.
De materiële verzorging van de archieven, zoals het voorzien van zuur- en metaalvrije omslagen en dozen, wordt door de gemeente zelf ter hand genomen na de afronding van de inventaris.

Beschrijving van de onderliggende componenten