Inventaris Plaatselijke schoolcommissie te Achtkarspelen 1858-1890 (Onderwijs en wetenschap)

NL-BtpGA-000001-000028
Achtkarspelen
Achtkarspelen
Deze toegang is geschreven in hetDutch; Flemish

Beschrijving van het archief

Titel van het archief

Plaatselijke schoolcommissie te Achtkarspelen 1858-1890

1858-1890

Taal van het materiaal

Dutch; Flemish

Instelling

Achtkarspelen

Archiefvormers

  • Plaatselijke schoolcommissie te Achtkarspelen

Inleiding

Beschrijving van de onderliggende componenten

  •  -
    Opgericht 1858 ; Opgehouden te bestaan 1891.
  •  2353-2354 Notulen 1858-1890 2 delen
    Bevat tevens: Missiven en afschriften van enkele ingekomen stukken, benevens het verslag van de toestand van het lager onderwijs en het verslag van de hoofd-aktecursus te Drogeham. 2353. 1858-1875 2354. 1876-1890 Ingekomen stukken. Zie Notulen inventarisnummers 2353, 2354. Missiven. Zie Notulen inventarisnummers 2353, 2354. Verslag van de toestand van het onderwijs (met uitzondering van de school te Rottevalle) naar aanleiding van Art. 64 van de Wet van 13 augustus 1857 (Stbl. nr. 103). 1858-1889. Zie Notulen inventarisnummers 2353, 2354. Verslag van de toestand van de hoofdaktecursus te Droge¬ham. 1874-1876. Zie Notulen inventarisnummers 2353, 2354. Deze cursus is opgericht in 1874.