Inventaris Departement Harlingen van de maatschappij tot nut van het algemeen 1818 (Sociaal-cultureel welzijn)

NL-HlGH-000010-000084
Harlingen
Harlingen
Deze toegang is geschreven in hetDutch; Flemish

Beschrijving van het archief

Titel van het archief

Departement Harlingen van de maatschappij tot nut van het algemeen

1818-1871

Taal van het materiaal

Dutch; Flemish

Instelling

Harlingen

Samenvatting van de inhoud

Het Departement Harlingen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, opgericht in 1818, werd in 1971 opgeheven. Het geïnventariseerde archief is uitermate onvolledig. Het bestaat uit de hoeveeeheid bescheiden, zoals die in 1975 door de secretaris van het departement Harlingen werden aangeboden aan het gemeentebestuur. Deze inventaris moet worden beschouwd als een voorlopige inventaris. Hopelijk is het mogelijk het archief te complementeren. Binnen de bestuurlijke organisatie van de negentiende eeuw heeft de maatschappij tot nut van 't algemeen een unieke plaats ingenomen. De basis van het bestaan van de maatschappij, het bevorderen van kennis en belangstelling en het verbeteren daardoor van de menselijke samenleving, is grotendeels door de overheid als taakstelling geannexeerd. Daardoor verdient het initiatief in het verleden niet alleen aandacht, maar vooral ook waardering. Alleen uit het geïnventariseerde fragmentarische archief blijkt reeds welke belangrijke ondernemingen voor de plaatselijke samenleving op initiatief van het departement zijn onderneomen. In het kader van de sociaal-economische historie van Harlingen neemt de maatschappij voor de negentiende eeuw een belangrijke plaats in. Daarnaast mag ook het culturele aspect worden genoemd. Door lezingen van mannen als Telting, Banga, Andrea, door het optreden van de 'culturele voormannen' uit die tijd, de dominees en onderwijzers werd debeoefening van de nationale en Friese geschiedcenis en cultuur een algemeen aanvaard feit. Veel van wat nu op deze terreinen plaatselijk, maar ook provinciaal mogelijk is, mag op conto van de mensen geschreven worden, die met daad en geld achter het werk van de maatschappij. Inventarisator: J.D. Winsemius, Provinciale Archiefinspectie Friesland, 1975.

Archiefvormers

  • Departement Harlingen van de maatschappij tot nut van het algemeen

Inleiding

Beschrijving van de onderliggende componenten