Inventaris Toevallig overgebracht in de gemeente-archiefbewaarplaats na 1609 (Verzamelingen en collectie)

NL-HlGH-000010-000093
Harlingen
Harlingen
Deze toegang is geschreven in hetDutch; Flemish

Beschrijving van het archief

Titel van het archief

Toevallig overgebracht in de gemeente-archiefbewaarplaats na 1609

na 1609

Taal van het materiaal

Dutch; Flemish

Instelling

Harlingen

Archiefvormers

  • Toevallig overgebracht in de gemeente-archiefbewaarplaats

Inleiding

Beschrijving van de onderliggende componenten

  • N.B. Opgemaakt ca. 1846. Ingang op inventarisnummers 14-38: Resolutieboeken met indices, 1609-1795 (20 delen), inv.nrs 14-33; Resolutieboeken, 1658-1793 (5 delen), inv.nrs 34-38.
  • N.B. Opgemaakt sinds 2e helft der 19e eeuw van verschillende handen, waarschijnlijk op het Rijksarchief in Friesland en van de gemeentesecretaris C.D. Donath, enz. In het voormalig Rijksarchief in Friesland (nu Tresoar) te Leeuwarden een microfilm van inventarisnummers 1 en 2: Registers van keizerlijke en koninklijke besluiten, 1526-1567 (2 delen), inv.nr. 1: 1526-1542; inv.nr 2: 1557-1567.
  • N.B. Van de hand van P. de Lange, toenmalig secretaris-ontvanger van het Stads Wees- en Armhuis, deels gedrukt en ook aantekeningen van anderen uit de jaren 1925-1934. Vergelijk het ambtshalve ter secretarie aangelegde inv.nr 2002: Stukken betreffende inlichtingen omtrent oud-Harlingers en de stadsgeschiedenis, 1888, 1894, en z.j. 91 omslag).
  •  4 Inhoudsopgave van het resolutieboek 1609-1637 1 katern
    N.B. In 1966 herzien en aangevuld betreffend inv.nr 14 door mr H.T. Obreen, de bewerker van de inventaris van het gemeentearchief. (Archief) concordans (benevens) namen der stadsbestuurders.