Overzicht gevonden archieven

Commissie Van Swinderen 1842-1853

Titel toegang: Inventaris Commissie Van Swinderen 1842-1853 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000038

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Woningstichting Wymbritseradeel 1913-1922

Titel toegang: Inventaris Woningstichting Wymbritseradeel 1913-1922 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000034

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Commissie van gecommiteerden tot het onderhoud van de Dekemaweg in Baarderadeel 1798-1899

Titel toegang: Inventaris Commissie van gecommiteerden tot het onderhoud van de Dekemaweg in Baarderadeel 1798-1899 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000017-000005

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Commissie tot slatting van de Bolswarder-Makkumervaarten in Baarderadeel 1844-1851

Titel toegang: Inventaris Commissie tot slatting van de Bolswarder-Makkumervaarten in Baarderadeel 1844-1851 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000017-000006

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Commissie tot slatting van de Bolswarder-Makkumervaarten in Baarderadeel 1844-1852

Titel toegang: Inventaris Commissie tot slatting van de Bolswarder-Makkumervaarten in Baarderadeel 1844-1852 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000017-000007

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Woningbedrijf gemeente Menaldumadeel 1912-1988

Titel toegang: Inventaris Woningbedrijf gemeente Menaldumadeel 1912-1988 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_NL-MenGM-000018-000057

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Huurcommissie Tietjerksteradeel 1918-1923

Titel toegang: Inventaris Huurcommissie Tietjerksteradeel 1918-1923 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000028-000027

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Brandstofcommissie Tietjerksteradeel 1917-1929

Titel toegang: Inventaris Brandstofcommissie Tietjerksteradeel 1917-1929 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000028-000026

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Vereniging ter verbetering van de volkshuisvesting, gevestigd te Oenkerk 1905-1938

Titel toegang: Inventaris Vereniging ter verbetering van de volkshuisvesting, gevestigd te Oenkerk 1905-1938 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000028-000036

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Bouwvereeniging Bergum en Omstreken 1907-1941

Titel toegang: Inventaris Bouwvereeniging Bergum en Omstreken 1907-1941 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000028-000028

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Woningstichting Hardegarijp 1913-1940

Titel toegang: Inventaris Woningstichting Hardegarijp 1913-1940 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000028-000031

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gemeentelijk electriciteitsbedrijf te Gaasterland 1922-1926

Titel toegang: Inventaris Gemeentelijk electriciteitsbedrijf te Gaasterland 1922-1926 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000009-000012

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Commissie voor aanleg van een kunstweg Koudumerzijl-straatweg Lemmer-Sneek 1842-1849

Titel toegang: Inventaris Commissie voor aanleg van een kunstweg Koudumerzijl-straatweg Lemmer-Sneek 1842-1849 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000009-000011

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Actiecomité tot behoud van de veerdienst Enkhuizen-Stavoren te Gaasterland 1930-1931

Titel toegang: Inventaris Actiecomité tot behoud van de veerdienst Enkhuizen-Stavoren te Gaasterland 1930-1931 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000009-000010

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Spoorwegmaatschappij Zuidwesthoek te Gaasterland 1916-1925

Titel toegang: Inventaris Spoorwegmaatschappij Zuidwesthoek te Gaasterland 1916-1925 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000009-000014

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gemeentelijk electriciteitsbedrijf te Sloten 1918-1927

Titel toegang: Inventaris Gemeentelijk electriciteitsbedrijf te Sloten 1918-1927 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000009-000013

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Bouwvereniging Volksbelang te Lemsterland 1906-1937

Titel toegang: Inventaris Bouwvereniging Volksbelang te Lemsterland 1906-1937 (Infrastuctuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000016-000012

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gemeentelijke gasfabriek Lemsterland 1908-1926

Titel toegang: Inventaris Gemeentelijke gasfabriek Lemsterland 1908-1926 (Infrastuctuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000016-000013

Archiefbewaarplaats:

Datering:

De Lemstersluis 1816-1959

Titel toegang: Inventaris De Lemstersluis 1816-1959 (Infrastuctuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000016-000017

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Woningstichting "Doniawerstal" 1918-1924

Titel toegang: Inventaris Woningstichting "Doniawerstal" 1918-1924 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000023-000007

Archiefbewaarplaats:

Datering:

82 gevonden, 41 t/m 60 getoond, pagina 3 van 5