Overzicht gevonden archieven

Commissie tot slatting van de Zijlroede en het Modderige Wijd in Haskerland 1865-1868

Titel toegang: Inventaris Commissie tot slatting van de Zijlroede en het Modderige Wijd in Haskerland 1865-1868 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000023-000036

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gemeentelijke electriciteitsbedrijf Doniawerstal 1912-1924

Titel toegang: Inventaris Gemeentelijke electriciteitsbedrijf Doniawerstal 1912-1924 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000023-000010

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Trijega'ster polder in Doniawerstal 1856-1857

Titel toegang: Inventaris Trijega'ster polder in Doniawerstal 1856-1857 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000023-000019

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Huurcommissie Tietjerksteradeel 1918-1923

Titel toegang: Inventaris Huurcommissie Tietjerksteradeel 1918-1923 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000028-000027

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Brandstofcommissie Tietjerksteradeel 1917-1929

Titel toegang: Inventaris Brandstofcommissie Tietjerksteradeel 1917-1929 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000028-000026

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Vereniging ter verbetering van de volkshuisvesting, gevestigd te Oenkerk 1905-1938

Titel toegang: Inventaris Vereniging ter verbetering van de volkshuisvesting, gevestigd te Oenkerk 1905-1938 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000028-000036

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Bouwvereeniging Bergum en Omstreken 1907-1941

Titel toegang: Inventaris Bouwvereeniging Bergum en Omstreken 1907-1941 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000028-000028

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Woningstichting Hardegarijp 1913-1940

Titel toegang: Inventaris Woningstichting Hardegarijp 1913-1940 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000028-000031

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gemeentelijke gasfabriek Smallingerland 1901-1923

Titel toegang: Inventaris Gemeentelijke gasfabriek Smallingerland 1901-1923 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000024-000021

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gemeentelijk ekectriciteitsbedrijf Smallingerland 1913-1925

Titel toegang: Inventaris Gemeentelijk ekectriciteitsbedrijf Smallingerland 1913-1925 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000024-000022

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Stukken betreffende vaarten, verlaten en bruggen in Drachten 1518-1895

Titel toegang: Inventaris Stukken betreffende vaarten, verlaten en bruggen in Drachten 1518-1895 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000024-000010

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Stukken betreffende de Drachtster vaart 1641-1768

Titel toegang: Inventaris Stukken betreffende de Drachtster vaart 1641-1768 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000024-000011

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Bureau en Dienst Gemeentewerken Heerenveen 1934-1990

Titel toegang: Inventaris Bureau en Dienst Gemeentewerken Heerenveen 1934-1990 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000011-000030

Archiefbewaarplaats:

Datering:

N.V. Heerenveense Waterleiding 1909-1917

Titel toegang: Inventaris N.V. Heerenveense Waterleiding 1909-1917 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000011-000017

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gecommitteerden van de Terbandster polder te Aengwirden 1741-1807

Titel toegang: Inventaris Gecommitteerden van de Terbandster polder te Aengwirden 1741-1807 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000011-000009

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Centrale Antennedienst Heerenveen 1978-1992

Titel toegang: Inventaris Centrale Antennedienst Heerenveen 1978-1992 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000011-000025

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Commissie tot beheer van de zee- of vloeddeuren te Heerenveen 1831-1912

Titel toegang: Inventaris Commissie tot beheer van de zee- of vloeddeuren te Heerenveen 1831-1912 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000011-000006

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gasbedrijf gemeente Heerenveen 1934-1990

Titel toegang: Inventaris Gasbedrijf gemeente Heerenveen 1934-1990 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000011-000027

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Woningbedrijf gemeente Heerenveen 1938-1980

Titel toegang: Inventaris Woningbedrijf gemeente Heerenveen 1938-1980 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000011-000040

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Distributiebedrijf kring Heerenveen 1940-1964

Titel toegang: Inventaris Distributiebedrijf kring Heerenveen 1940-1964 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000011-000044

Archiefbewaarplaats:

Datering:

82 gevonden, 61 t/m 80 getoond, pagina 4 van 5