Overzicht gevonden archieven

Commissie van toezicht op het onderwijs te Bolsward 1835-1925

Titel toegang: Inventaris Commissie van toezicht op het onderwijs te Bolsward 1835-1925 (Onderwijs en wetenschappen)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000108

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Vereniging voor Ambachtstekenonderwijs te Bolsward 1891-1913

Titel toegang: Inventaris Vereniging voor Ambachtstekenonderwijs te Bolsward 1891-1913 (Onderwijs en wetenschappen)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000109

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Vereniging tot bevordering van het Volksonderwijs te Bolsward 1875-1898

Titel toegang: Inventaris Vereniging tot bevordering van het Volksonderwijs te Bolsward 1875-1898 (Onderwijs en wetenschappen)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000112

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Commissie voor plaatselijk schooltoezicht in Baarderadeel 1879-1919

Titel toegang: Inventaris Commissie voor plaatselijk schooltoezicht in Baarderadeel 1879-1919 (Onderwijs en wetenschappen)

Nummer toegang: NL-HaNA_000017-000013

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Commissie voor plaatselijk schooltoezicht in Baarderadeel 1879-1919

Titel toegang: Inventaris Commissie voor plaatselijk schooltoezicht in Baarderadeel 1879-1919 (Onderwijs en wetenschappen)

Nummer toegang: NL-HaNA_000017-000010

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Bewaarschoolvereniging te St.-Jacobiparochie 1902-1984

Titel toegang: Inventaris Bewaarschoolvereniging te St.-Jacobiparochie 1902-1984 (Onderwijs en wetenschap)

Nummer toegang: NL-HaNA_000012-000054

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Christelijk-nationaal schoolonderwijs te St.-Annaparochie 1925

Titel toegang: Inventaris Christelijk-nationaal schoolonderwijs te St.-Annaparochie 1925 (Onderwijs en wetenschap)

Nummer toegang: NL-HaNA_000012-000056

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Onderwijzersgezelschap in Het Bildt 1838-1853

Titel toegang: Inventaris Onderwijzersgezelschap in Het Bildt 1838-1853 (Onderwijs en wetenschap)

Nummer toegang: NL-HaNA_000012-000063

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Kleuterschoolvereniging St.-Jacobiparochie 1922-1984

Titel toegang: Inventaris Kleuterschoolvereniging St.-Jacobiparochie 1922-1984 (Onderwijs en wetenschap)

Nummer toegang: NL-HaNA_000012-000062

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Kleuterschool te Oudebildtzijl 1898-1969

Titel toegang: Inventaris Kleuterschool te Oudebildtzijl 1898-1969 (Onderwijs en wetenschap)

Nummer toegang: NL-HaNA_000012-000061

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Oudercommissie van de openbare lager school Oosthoek 1942-1971

Titel toegang: Inventaris Oudercommissie van de openbare lager school Oosthoek 1942-1971 (Onderwijs en wetenschap)

Nummer toegang: NL-HaNA_000012-000064

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Schoolspaarbank te St.-Annaparochi 1881, 1882

Titel toegang: Inventaris Schoolspaarbank te St.-Annaparochi 1881, 1882 (Onderwijs en wetenschap)

Nummer toegang: NL-HaNA_000012-000065

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Commissie van toezicht op het lager onderwijs 1858-1902

Titel toegang: Inventaris Commissie van toezicht op het lager onderwijs 1858-1902 (Onderwijs en wetenschap)

Nummer toegang: NL-HaNA_000012-000058

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Commissie tot wering van schoolverzuim 1901-1959

Titel toegang: Inventaris Commissie tot wering van schoolverzuim 1901-1959 (Onderwijs en wetenschap)

Nummer toegang: NL-HaNA_000012-000057

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Elders berustende archieven

Titel toegang: Inventaris Elders berustende archieven (Onderwijs en wetenschap)

Nummer toegang: NL-HaNA_000012-000059

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gecommitteerden tot oprichting van een openbare lagere school te Nieuwebildtdijk

Titel toegang: Inventaris Gecommitteerden tot oprichting van een openbare lagere school te Nieuwebildtdijk (Onderwijs en wetenschap)

Nummer toegang: NL-HaNA_000012-000060

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Commissie van toezicht op het lager onderwijs in Achtkarspelen 1921-1936

Titel toegang: Inventaris Commissie van toezicht op het lager onderwijs in Achtkarspelen 1921-1936 (Onderwijs en wetenschap)

Nummer toegang: NL-HaNA_000001-000027

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Plaatselijke schoolcommissie te Achtkarspelen 1858-1890

Titel toegang: Inventaris Plaatselijke schoolcommissie te Achtkarspelen 1858-1890 (Onderwijs en wetenschap)

Nummer toegang: NL-HaNA_000001-000028

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Mulo-school te Balk 1867-1889

Titel toegang: Inventaris Mulo-school te Balk 1867-1889 (Onderwijs en wetenschap)

Nummer toegang: NL-HaNA_000009-000027

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Commissie tot wering van schoolverzuim te Gaasterland 1901-1930

Titel toegang: Inventaris Commissie tot wering van schoolverzuim te Gaasterland 1901-1930 (Onderwijs en wetenschap)

Nummer toegang: NL-HaNA_000009-000025

Archiefbewaarplaats:

Datering:

69 gevonden, 21 t/m 40 getoond, pagina 2 van 4