Overzicht gevonden archieven

Burgemeester Terschelling als strandvonder 1863-1875

Titel toegang: Inventaris Burgemeester Terschelling als strandvonder 1863-1875 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000027-000032

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Luchtbeschermingsdienst en distributiedienst Terschelling 1927-1956

Titel toegang: Inventaris Luchtbeschermingsdienst en distributiedienst Terschelling 1927-1956 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000027-000023

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gemeentebestuur Ferwerderadeel 1951-1983

Titel toegang: Inventaris Gemeentebestuur Ferwerderadeel 1951-1983 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000007-000028

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gemeentebestuur Ferwerderadeel 1984-2000

Titel toegang: Inventaris Gemeentebestuur Ferwerderadeel 1984-2000 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000007-000029

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gemeentebestuur Ferwerderadeel 1917-1950

Titel toegang: Inventaris Gemeentebestuur Ferwerderadeel 1917-1950 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000007-000027

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Kabinet van de burgemeester van Ferwerderadeel 1940-1945

Titel toegang: Inventaris Kabinet van de burgemeester van Ferwerderadeel 1940-1945 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000007-000009

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Distributiekring Ferwerderadeel 1939-1946

Titel toegang: Inventaris Distributiekring Ferwerderadeel 1939-1946 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000007-000014

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Commissie van toezicht op het agentschap der arbeidsbemiddeling in de gemeente Ferwerderadeel 1932-1940

Titel toegang: Inventaris Commissie van toezicht op het agentschap der arbeidsbemiddeling in de gemeente Ferwerderadeel 1932-1940 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000007-000015

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Maire en Gemeentebestuur Kollum 1811-1816

Titel toegang: Inventaris Maire en Gemeentebestuur Kollum 1811-1816 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000013-000003

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Grietenijbestuur, later gemeentebestuur Kollumerland 1816-1918

Titel toegang: Inventaris Grietenijbestuur, later gemeentebestuur Kollumerland 1816-1918 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000013-000030

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Maire en Gemeentebestuur Oudwoude 1811-1816

Titel toegang: Inventaris Maire en Gemeentebestuur Oudwoude 1811-1816 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000013-000004

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Maire en Gemeentebestuur Burum 1811-1816

Titel toegang: Inventaris Maire en Gemeentebestuur Burum 1811-1816 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000013-000002

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Grietenijbestuur Kollumerland 1558-1811

Titel toegang: Inventaris Grietenijbestuur Kollumerland 1558-1811 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000013-000001

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gemeentebestuur Kollumerland 1919-1979

Titel toegang: Inventaris Gemeentebestuur Kollumerland 1919-1979 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000013-000032

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Stichting Oud-Kollumerland (1965) 1973-1987

Titel toegang: Stichting Oud-Kollumerland (1965) 1973-1987

Nummer toegang: NL-HaNA_2016-008

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Distributiebedrijf Menaldumadeel 1917-1920

Titel toegang: Inventaris Distributiebedrijf Menaldumadeel 1917-1920 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000005

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Mairie Berlikum 1812-1816

Titel toegang: Inventaris Mairie Berlikum 1812-1816 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000032

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Mairie Dronrijp 1812-1816

Titel toegang: Inventaris Mairie Dronrijp 1812-1816 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000033

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gemeenteontvanger Menaldumadeel 1838-1853

Titel toegang: Inventaris Gemeenteontvanger Menaldumadeel 1838-1853 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000026

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Grietenijbestuur Menaldumadeel 1625-1811

Titel toegang: Inventaris Grietenijbestuur Menaldumadeel 1625-1811 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000028

Archiefbewaarplaats:

Datering:

168 gevonden, 21 t/m 40 getoond, pagina 2 van 9