Overzicht gevonden archieven

Kadastrale administratie gemeente Menaldumadeel 1832-1987

Titel toegang: Inventaris Kadastrale administratie gemeente Menaldumadeel 1832-1987 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000030

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Mairie Menaldum 1812-1816

Titel toegang: Inventaris Mairie Menaldum 1812-1816 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000035

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Mairie Marssum 1812-1816

Titel toegang: Inventaris Mairie Marssum 1812-1816 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000034

Archiefbewaarplaats:

Datering:

President van de kantonnale kiesvergadering Dronrijp 1812-1813

Titel toegang: Inventaris President van de kantonnale kiesvergadering Dronrijp 1812-1813 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000043

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Grietenijbestuur, later gemeentebestuur Menaldumadeel 1816-1920

Titel toegang: Inventaris Grietenijbestuur, later gemeentebestuur Menaldumadeel 1816-1920 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000029

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Kadastrale administratie gemeente Wonserdadeel 1832-1970

Titel toegang: Inventaris Kadastrale administratie gemeente Wonserdadeel 1832-1970 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000013

Archiefbewaarplaats:

Datering:

College van Zetters Wymbritseradeel 1817-1924

Titel toegang: Inventaris College van Zetters Wymbritseradeel 1817-1924 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000029

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Kiezersvergadering Wymbritseradeel 1796-1797

Titel toegang: Inventaris Kiezersvergadering Wymbritseradeel 1796-1797 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000028

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Stads- en gemeentebestuur van Bolsward 1816-1924

Titel toegang: Inventaris Stads- en gemeentebestuur van Bolsward 1816-1924 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000070

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Grietenijbestuur, later gemeentebestuur Wonseradeel 1581-1923

Titel toegang: Inventaris Grietenijbestuur, later gemeentebestuur Wonseradeel 1581-1923 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000010

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gemeentebestuur Sneek 1816-1911

Titel toegang: Inventaris Gemeentebestuur Sneek 1816-1911 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000002

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Stadsarchief Sneek 1517-1815

Titel toegang: Inventaris Stadsarchief Sneek 1517-1815 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000001

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Kadastrale administratie gemeente IJlst 1817-1964

Titel toegang: Inventaris Kadastrale administratie gemeente IJlst 1817-1964 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000044

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Grietenijbestuur Wymbritseradeel 1550-1812

Titel toegang: Inventaris Grietenijbestuur Wymbritseradeel 1550-1812 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000026

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Distributiebureau Wymbritseradeel 1917-1920

Titel toegang: Inventaris Distributiebureau Wymbritseradeel 1917-1920 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000096

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Stadsbestuur van Bolsward 1402-1816

Titel toegang: Inventaris Stadsbestuur van Bolsward 1402-1816 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000094

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gemeentebestuur IJlst 1816-1934

Titel toegang: Inventaris Gemeentebestuur IJlst 1816-1934 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000021

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Dorpsbestuur Arum 1581-1665

Titel toegang: Inventaris Dorpsbestuur Arum 1581-1665 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000017

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Dorpsbestuur of gemeente-instellingen in Wonseradeel 1689-1940

Titel toegang: Inventaris Dorpsbestuur of gemeente-instellingen in Wonseradeel 1689-1940 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000011

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Brandstofcommissie Wymbritseradeel 1917-1921

Titel toegang: Inventaris Brandstofcommissie Wymbritseradeel 1917-1921 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000101

Archiefbewaarplaats:

Datering:

168 gevonden, 41 t/m 60 getoond, pagina 3 van 9