Overzicht gevonden archieven

Grietenij Hennaarderadeel 1532

Titel toegang: Inventaris Grietenij Hennaarderadeel 1532 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000017-000014

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gemeentebestuur Het Bildt (1832) 1912-1984 (1996)

Titel toegang: Inventaris Gemeentebestuur Het Bildt (1832) 1912-1984 (1996) (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000012-000070

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Grietenijbestuur Het Bildt (1398) 1597-1812

Titel toegang: Inventaris Grietenijbestuur Het Bildt (1398) 1597-1812 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000012-000072

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Mairie St.-Annaparochie 1812-1816

Titel toegang: Inventaris Mairie St.-Annaparochie 1812-1816 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000012-000073

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Mairie Vrouwenparochie 1812-1816

Titel toegang: Inventaris Mairie Vrouwenparochie 1812-1816 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000012-000075

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Mairie St.-Jacobiparochie 1812-1816

Titel toegang: Inventaris Mairie St.-Jacobiparochie 1812-1816 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000012-000074

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Afzonderlijke gemeentearchieven

Titel toegang: Inventaris Afzonderlijke gemeentearchieven (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000012-000066

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Burgemeester als hulpofficier van justitie

Titel toegang: Inventaris Burgemeester als hulpofficier van justitie (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000012-000067

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Burgemeester als strandvonder

Titel toegang: Inventaris Burgemeester als strandvonder (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000012-000068

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Elders berustende archieven

Titel toegang: Inventaris Elders berustende archieven (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000012-000069

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Waterschap Fryslân (archiefbescheiden overgedragen aan de gemeente) 1818-1867

Titel toegang: Inventaris Waterschap Fryslân (archiefbescheiden overgedragen aan de gemeente) 1818-1867 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000012-000077

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Zeedijkscontributie Het Oud-Bildt 1815-1867

Titel toegang: Inventaris Zeedijkscontributie Het Oud-Bildt 1815-1867 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000012-000078

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Varia

Titel toegang: Inventaris Varia (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000012-000076

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gemeentebestuur Het Bildt 1816-1912

Titel toegang: Inventaris Gemeentebestuur Het Bildt 1816-1912 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000012-000071

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Algemeen plaatselijk bestuur Franeker 1499-1580

Titel toegang: Inventaris Algemeen plaatselijk bestuur Franeker 1499-1580 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_NL-FnGF-000008-000003

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Algemeen plaatselijk bestuur Franeker voor 1499

Titel toegang: Inventaris Algemeen plaatselijk bestuur Franeker voor 1499 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_NL-FnGF-000008-000002

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Mairie Bergum 1812-1816

Titel toegang: Inventaris Mairie Bergum 1812-1816 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000028-000008

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Mairie Oostermeer 1812-1816

Titel toegang: Inventaris Mairie Oostermeer 1812-1816 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000028-000011

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Mairie Hardegarijp 1811-1816

Titel toegang: Inventaris Mairie Hardegarijp 1811-1816 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000028-000009

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Mairie Oenkerk 1811-1816

Titel toegang: Inventaris Mairie Oenkerk 1811-1816 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000028-000010

Archiefbewaarplaats:

Datering:

168 gevonden, 81 t/m 100 getoond, pagina 5 van 9