Overzicht gevonden archieven

Mairie Oenkerk 1811-1816

Titel toegang: Inventaris Mairie Oenkerk 1811-1816 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000028-000010

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Grietenijbestuur, later gemeentebestuur Tietjerksteradeel 1616-1892

Titel toegang: Ingekomen stukken Grietenijbestuur, later gemeentebestuur Tietjerksteradeel 1616-1892 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000028-000007

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gemeentebestuur Tietjerksteradeel 1915-1948

Titel toegang: Inventaris Gemeentebestuur Tietjerksteradeel 1915-1948 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000028-000004

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gemeentebestuur Tietjerksteradeel 1915-1948

Titel toegang: Inventaris Gemeentebestuur Tietjerksteradeel 1915-1948 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000028-000002

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gemeentebestuur Tietjerksteradeel 1915-1948

Titel toegang: Inventaris Gemeentebestuur Tietjerksteradeel 1915-1948 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000028-000003

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gemeentebestuur Tietjerksteradeel 1949-1965

Titel toegang: Inventaris Gemeentebestuur Tietjerksteradeel 1949-1965 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000028-000001

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gemeentebestuur Tietjerksteradeel als verlener van hinderwetvergunningen 1915-1965

Titel toegang: Inventaris Gemeentebestuur Tietjerksteradeel als verlener van hinderwetvergunningen 1915-1965 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000028-000044

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Het archief Eilers, opgemaakt in 1888

Titel toegang: Archief der grietenij/gemeente Tietjerksteradeel 1687-1888 (openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_2017-0001

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Grietenijbestuur, later gemeentebestuur Smallingerland 1816-1923

Titel toegang: Inventaris Grietenijbestuur, later gemeentebestuur Smallingerland 1816-1923 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000024-000004

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Grietenij Smallingerland 1616-1811

Titel toegang: Inventaris Grietenij Smallingerland 1616-1811 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000024-000001

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gemeente Drachten 1812-1816

Titel toegang: Inventaris Gemeente Drachten 1812-1816 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000024-000002

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gemeente Oudega 1812-1816

Titel toegang: Inventaris Gemeente Oudega 1812-1816 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000024-000003

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Kadastrale administratie gemeente Smallingerland 1832-1987

Titel toegang: Inventaris Kadastrale administratie gemeente Smallingerland 1832-1987 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000024-000006

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Centrale Medezeggenschapscommissie Smallingerland 1991-1996

Titel toegang: Inventaris Centrale Medezeggenschapscommissie Smallingerland 1991-1996 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000024-000015

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Commissie voor het Georganiseerd Overleg in Smallingerland 1928-1994

Titel toegang: Inventaris Commissie voor het Georganiseerd Overleg in Smallingerland 1928-1994 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000024-000014

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Medezeggenschapscommissie Secretarie Smallingerland 1985-1990

Titel toegang: Inventaris Medezeggenschapscommissie Secretarie Smallingerland 1985-1990 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000024-000017

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Reorganisatie Medezeggenschapscommissie Smallingerland 1990-1991

Titel toegang: Inventaris Reorganisatie Medezeggenschapscommissie Smallingerland 1990-1991 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000024-000016

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Smallingerland 1923-1990

Titel toegang: Inventaris secretariearchief Smallingerland (1898) 1923-1990 (2004)

Nummer toegang: NL-HaNA_9009009

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gemeentebestuur Heerenveen 1934-1985

Titel toegang: Inventaris Gemeentebestuur Heerenveen 1934-1985 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000011-000022

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Grietenijbestuur Aengwirden 1617-1816

Titel toegang: Inventaris Grietenijbestuur Aengwirden 1617-1816 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000011-000001

Archiefbewaarplaats:

Datering:

168 gevonden, 141 t/m 160 getoond, pagina 8 van 9