Overzicht gevonden archieven

Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond, district Dronrijp 1946-1952

Titel toegang: Inventaris Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond, district Dronrijp 1946-1952 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000038

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gemeentelijke Rusthuizen Menaldumadeel 1942-1971

Titel toegang: Inventaris Gemeentelijke Rusthuizen Menaldumadeel 1942-1971 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000024

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Openbare Armenzorg gemeente Menaldumadeel 1905-1964

Titel toegang: Inventaris Openbare Armenzorg gemeente Menaldumadeel 1905-1964 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000040

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Subcommissie Menaldumadeel van de Maatschappij van weldadigheid 1819-1882

Titel toegang: Inventaris Subcommissie Menaldumadeel van de Maatschappij van weldadigheid 1819-1882 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000048

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Uitvaartvereniging 'De Laatste Eer' Menaldum-Slappeterp 1913-2008

Titel toegang: Inventaris Uitvaartvereniging 'De Laatste Eer' Menaldum-Slappeterp 1913-2008 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000050

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Veeverzekering 'Onderlinge Hulp Menaldumadeel' 1901-1976

Titel toegang: Inventaris Veeverzekering 'Onderlinge Hulp Menaldumadeel' 1901-1976 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000051

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Verbond van Christelijke werklieden Patrimonium, afdeling Berlikum 1906-1925

Titel toegang: Inventaris Verbond van Christelijke werklieden Patrimonium, afdeling Berlikum 1906-1925 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000053

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gemeentelijke Sociale Dienst Achtkarspelen 1964-1988

Titel toegang: Inventaris Gemeentelijke Sociale Dienst Achtkarspelen 1964-1988 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000001-000052

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gemeentelijke Instelling voor Sociale Zorg Achtkarspelen 1954-1967

Titel toegang: Inventaris Gemeentelijke Instelling voor Sociale Zorg Achtkarspelen 1954-1967 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000001-000051

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Departement Buitenpost van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen 1876-1977

Titel toegang: Inventaris Departement Buitenpost van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen 1876-1977 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000001-000049

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Landarbeidersstichting 1908-1963

Titel toegang: Inventaris Landarbeidersstichting 1908-1963 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000001-000053

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Dorpsbelang Kooten 1920-1977

Titel toegang: Inventaris Dorpsbelang Kooten 1920-1977 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000001-000050

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Burgerlijk Armbestuur te Achtkarspelen 1899-1965

Titel toegang: Inventaris Burgerlijk Armbestuur te Achtkarspelen 1899-1965 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000001-000046

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Burgerlijk armbestuur Achtkarspelen zuidelijk gedeelte 1890-1911

Titel toegang: Inventaris Burgerlijk armbestuur Achtkarspelen zuidelijk gedeelte 1890-1911 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000001-000045

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Departement Buitenpost der Maatschappij tot nut van het algemeen 1879-1967

Titel toegang: Inventaris Departement Buitenpost der Maatschappij tot nut van het algemeen 1879-1967 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000001-000047

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Departement Buitenpost der Maatschappij tot nut van het algemeen

Titel toegang: Inventaris Departement Buitenpost der Maatschappij tot nut van het algemeen (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000001-000048

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Armvoogdij Augustinusga 1892

Titel toegang: Inventaris Armvoogdij Augustinusga 1892 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000001-000035

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Vereniging Plaatselijk Belang Surhuizum 1910-1984

Titel toegang: Inventaris Vereniging Plaatselijk Belang Surhuizum 1910-1984 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000001-000061

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Weeshuis te Buitenpost 1893-1900

Titel toegang: Inventaris Weeshuis te Buitenpost 1893-1900 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000001-000062

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Vereniging Dorpsbelang Kooten 1920-1977

Titel toegang: Inventaris Vereniging Dorpsbelang Kooten 1920-1977 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000001-000060

Archiefbewaarplaats:

Datering:

235 gevonden, 61 t/m 80 getoond, pagina 4 van 12