Overzicht gevonden archieven

Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond, district Dronrijp 1946-1952

Titel toegang: Inventaris Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond, district Dronrijp 1946-1952 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000038

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gemeentelijke Rusthuizen Menaldumadeel 1942-1971

Titel toegang: Inventaris Gemeentelijke Rusthuizen Menaldumadeel 1942-1971 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000024

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Openbare Armenzorg gemeente Menaldumadeel 1905-1964

Titel toegang: Inventaris Openbare Armenzorg gemeente Menaldumadeel 1905-1964 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000040

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Subcommissie Menaldumadeel van de Maatschappij van weldadigheid 1819-1882

Titel toegang: Inventaris Subcommissie Menaldumadeel van de Maatschappij van weldadigheid 1819-1882 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000048

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Uitvaartvereniging 'De Laatste Eer' Menaldum-Slappeterp 1913-2008

Titel toegang: Inventaris Uitvaartvereniging 'De Laatste Eer' Menaldum-Slappeterp 1913-2008 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000050

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Veeverzekering 'Onderlinge Hulp Menaldumadeel' 1901-1976

Titel toegang: Inventaris Veeverzekering 'Onderlinge Hulp Menaldumadeel' 1901-1976 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000051

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Verbond van Christelijke werklieden Patrimonium, afdeling Berlikum 1906-1925

Titel toegang: Inventaris Verbond van Christelijke werklieden Patrimonium, afdeling Berlikum 1906-1925 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000053

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Armvoogdij Scharnegoutum 1815-1910

Titel toegang: Inventaris Armvoogdij Scharnegoutum 1815-1910 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000063

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Armvoogdij Wolsum 1833-1910

Titel toegang: Inventaris Armvoogdij Wolsum 1833-1910 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000064

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Armvoogdij Gaastmeer en Nijhuizum 1881-1910

Titel toegang: Inventaris Armvoogdij Gaastmeer en Nijhuizum 1881-1910 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000065

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Armvoogdij Idsega 1842-1875

Titel toegang: Inventaris Armvoogdij Idsega 1842-1875 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000066

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Armvoogdij Tirns 1862-1910

Titel toegang: Inventaris Armvoogdij Tirns 1862-1910 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000067

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Armvoogdij Ysbrechtum 1836-1879

Titel toegang: Inventaris Armvoogdij Ysbrechtum 1836-1879 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000068

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Armvoogdij Nijland 1876-1910

Titel toegang: Inventaris Armvoogdij Nijland 1876-1910 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000069

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Subcommissie Wymbritseradeel der Maatschappij van Weldadigheid 1818-1830

Titel toegang: Inventaris Subcommissie Wymbritseradeel der Maatschappij van Weldadigheid 1818-1830 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000035

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Armvoogdij Woudsend 1817-1910

Titel toegang: Inventaris Armvoogdij Woudsend 1817-1910 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000086

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Armvoogdij Hommerts en Jutryp 1747-1910

Titel toegang: Inventaris Armvoogdij Hommerts en Jutryp 1747-1910 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000087

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Armvoogdij Heeg 1802-1910

Titel toegang: Inventaris Armvoogdij Heeg 1802-1910 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000088

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Armvoogdij Oppenhuizen en Uitwellingerga 1872-1910

Titel toegang: Inventaris Armvoogdij Oppenhuizen en Uitwellingerga 1872-1910 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000089

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Armvoogdij Ypecolsga 1785-1875

Titel toegang: Inventaris Armvoogdij Ypecolsga 1785-1875 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000090

Archiefbewaarplaats:

Datering:

235 gevonden, 61 t/m 80 getoond, pagina 4 van 12