Overzicht gevonden archieven

Dorpsarmvoogdij Beetgum 1826-1905

Titel toegang: Inventaris Dorpsarmvoogdij Beetgum 1826-1905 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000006

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Dorpsarmvoogdij Dronrijp 1801-1905

Titel toegang: Inventaris Dorpsarmvoogdij Dronrijp 1801-1905 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000011

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Dorpsarmvoogdij Boxum 1833-1905

Titel toegang: Inventaris Dorpsarmvoogdij Boxum 1833-1905 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000009

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Dorpsarmvoogdij Blessum 1837-1905

Titel toegang: Inventaris Dorpsarmvoogdij Blessum 1837-1905 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000008

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Onderlinge veeverzekeringsmaatschappij Dronrijp en Schingen 1902-1972

Titel toegang: Inventaris Onderlinge veeverzekeringsmaatschappij Dronrijp en Schingen 1902-1972 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000039

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Maatschappij tot Nut van het Algemeen, departement Marssum 1915-1973

Titel toegang: Inventaris Maatschappij tot Nut van het Algemeen, departement Marssum 1915-1973 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000031

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond, afdeling Menaldum 1956-1970

Titel toegang: Inventaris Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond, afdeling Menaldum 1956-1970 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000037

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond, district Dronrijp 1946-1952

Titel toegang: Inventaris Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond, district Dronrijp 1946-1952 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000038

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gemeentelijke Rusthuizen Menaldumadeel 1942-1971

Titel toegang: Inventaris Gemeentelijke Rusthuizen Menaldumadeel 1942-1971 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000024

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Openbare Armenzorg gemeente Menaldumadeel 1905-1964

Titel toegang: Inventaris Openbare Armenzorg gemeente Menaldumadeel 1905-1964 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000040

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Subcommissie Menaldumadeel van de Maatschappij van weldadigheid 1819-1882

Titel toegang: Inventaris Subcommissie Menaldumadeel van de Maatschappij van weldadigheid 1819-1882 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000048

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Uitvaartvereniging 'De Laatste Eer' Menaldum-Slappeterp 1913-2008

Titel toegang: Inventaris Uitvaartvereniging 'De Laatste Eer' Menaldum-Slappeterp 1913-2008 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000050

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Veeverzekering 'Onderlinge Hulp Menaldumadeel' 1901-1976

Titel toegang: Inventaris Veeverzekering 'Onderlinge Hulp Menaldumadeel' 1901-1976 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000051

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Verbond van Christelijke werklieden Patrimonium, afdeling Berlikum 1906-1925

Titel toegang: Inventaris Verbond van Christelijke werklieden Patrimonium, afdeling Berlikum 1906-1925 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000053

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Bildtse Stichting 1893-1971

Titel toegang: Inventaris Bildtse Stichting 1893-1971 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000012-000079

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Burgerlijk armbestuur 1859-1871

Titel toegang: Inventaris Burgerlijk armbestuur 1859-1871 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000012-000080

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Burgerlijk armbestuur Het Bildt 1872-1964

Titel toegang: Inventaris Burgerlijk armbestuur Het Bildt 1872-1964 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000012-000082

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Burgerlijk armbestuur

Titel toegang: Inventaris Burgerlijk armbestuur (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000012-000081

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Burgerlijk armbestuur te St.-Jacobiparochie 1859-1872

Titel toegang: Inventaris Burgerlijk armbestuur te St.-Jacobiparochie 1859-1872 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000012-000084

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, dep. St.-Annaparochie-Vrouwenparochie 1821-1938

Titel toegang: Inventaris Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, dep. St.-Annaparochie-Vrouwenparochie 1821-1938 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000012-000092

Archiefbewaarplaats:

Datering:

235 gevonden, 81 t/m 100 getoond, pagina 5 van 12