Overzicht gevonden archieven

Armvoogdij Oudega 1817-1910

Titel toegang: Inventaris Armvoogdij Oudega 1817-1910 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000062

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Armvoogdij van Bolsward en haar rechtsopvolgers 1475-1964

Titel toegang: Inventaris Armvoogdij van Bolsward en haar rechtsopvolgers 1475-1964 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000052

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Commisse van Werkverschaffing in IJlst 1881-1888

Titel toegang: Inventaris Commisse van Werkverschaffing in IJlst 1881-1888 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000042

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Werkhuis of Vlasbrakerij te IJlst 1854-1882

Titel toegang: Inventaris Werkhuis of Vlasbrakerij te IJlst 1854-1882 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000041

Archiefbewaarplaats:

Datering:

College van weesvoogden van het weeshuis te Bolsward 1553-1952

Titel toegang: Inventaris College van weesvoogden van het weeshuis te Bolsward 1553-1952 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000053

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Bolsward 1859-1898

Titel toegang: Inventaris Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Bolsward 1859-1898 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000110

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Algemene armvoogdijen Baarderadeel 1820-1920

Titel toegang: Inventaris Algemene armvoogdijen Baarderadeel 1820-1920 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000017-000008

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Burgerlijk Armbestuur Baarderadeel 1903-1920

Titel toegang: Inventaris Burgerlijk Armbestuur Baarderadeel 1903-1920 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000017-000009

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Bildtse Stichting 1893-1971

Titel toegang: Inventaris Bildtse Stichting 1893-1971 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000012-000079

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Burgerlijk armbestuur 1859-1871

Titel toegang: Inventaris Burgerlijk armbestuur 1859-1871 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000012-000080

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Burgerlijk armbestuur Het Bildt 1872-1964

Titel toegang: Inventaris Burgerlijk armbestuur Het Bildt 1872-1964 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000012-000082

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Burgerlijk armbestuur

Titel toegang: Inventaris Burgerlijk armbestuur (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000012-000081

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Burgerlijk armbestuur te St.-Jacobiparochie 1859-1872

Titel toegang: Inventaris Burgerlijk armbestuur te St.-Jacobiparochie 1859-1872 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000012-000084

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, dep. St.-Annaparochie-Vrouwenparochie 1821-1938

Titel toegang: Inventaris Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, dep. St.-Annaparochie-Vrouwenparochie 1821-1938 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000012-000092

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, St.-Anna-/Vrouwenparochie (Aanvulling op het archief)

Titel toegang: Inventaris Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, St.-Anna-/Vrouwenparochie (Aanvulling op het archief) (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000012-000093

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Kiesvereniging Hervorming zonder wanorde 1848-1895

Titel toegang: Inventaris Kiesvereniging Hervorming zonder wanorde 1848-1895 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000012-000090

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Commissie ter verzorging van armlastigen 1826, 1827

Titel toegang: Inventaris Commissie ter verzorging van armlastigen 1826, 1827 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000012-000086

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Debatingclub Onze Club te St.-Annaparochie 1926-1930

Titel toegang: Inventaris Debatingclub Onze Club te St.-Annaparochie 1926-1930 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000012-000089

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Commissie tot uitdeling aan behoeftigen in de winter van 1840-1841 1840-1841

Titel toegang: Inventaris Commissie tot uitdeling aan behoeftigen in de winter van 1840-1841 1840-1841 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000012-000088

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Commissie tot ondersteuning van armen, in andere gemeenten geboren

Titel toegang: Inventaris Commissie tot ondersteuning van armen, in andere gemeenten geboren (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000012-000087

Archiefbewaarplaats:

Datering:

235 gevonden, 121 t/m 140 getoond, pagina 7 van 12