Overzicht gevonden archieven

Armvoogdij Goënga 1844-1907

Titel toegang: Inventaris Armvoogdij Goënga 1844-1907 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000100

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Armvoogdij Loënga 1826-1875

Titel toegang: Inventaris Armvoogdij Loënga 1826-1875 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000102

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Armvoogdij Offingawier 1836-1875

Titel toegang: Inventaris Armvoogdij Offingawier 1836-1875 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000104

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Burgerlijk Armbestuur IJlst 1848-1934

Titel toegang: Inventaris Burgerlijk Armbestuur IJlst 1848-1934 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000022

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Stichting het Weeshuis 1952-1990

Titel toegang: Inventaris Stichting het Weeshuis 1952-1990 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000054

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Weesvaders van het weeshuis te Bolsward 1675-1947

Titel toegang: Inventaris Weesvaders van het weeshuis te Bolsward 1675-1947 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000056

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Armvoogdij Oosthem 1864-1910

Titel toegang: Inventaris Armvoogdij Oosthem 1864-1910 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000061

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Armvoogdij Oudega 1817-1910

Titel toegang: Inventaris Armvoogdij Oudega 1817-1910 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000062

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Armvoogdij van Bolsward en haar rechtsopvolgers 1475-1964

Titel toegang: Inventaris Armvoogdij van Bolsward en haar rechtsopvolgers 1475-1964 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000052

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Commisse van Werkverschaffing in IJlst 1881-1888

Titel toegang: Inventaris Commisse van Werkverschaffing in IJlst 1881-1888 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000042

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Werkhuis of Vlasbrakerij te IJlst 1854-1882

Titel toegang: Inventaris Werkhuis of Vlasbrakerij te IJlst 1854-1882 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000041

Archiefbewaarplaats:

Datering:

College van weesvoogden van het weeshuis te Bolsward 1553-1952

Titel toegang: Inventaris College van weesvoogden van het weeshuis te Bolsward 1553-1952 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000053

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Bolsward 1859-1898

Titel toegang: Inventaris Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Bolsward 1859-1898 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000110

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Algemene armvoogdijen Baarderadeel 1820-1920

Titel toegang: Inventaris Algemene armvoogdijen Baarderadeel 1820-1920 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000017-000008

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Burgerlijk Armbestuur Baarderadeel 1903-1920

Titel toegang: Inventaris Burgerlijk Armbestuur Baarderadeel 1903-1920 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000017-000009

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Burgerlijk Armbestuur Bergum 1790-1911

Titel toegang: Inventaris Burgerlijk Armbestuur Bergum 1790-1911 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000028-000012

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Burgerlijk Armbestuur Suawoude 1810-1911

Titel toegang: Inventaris Burgerlijk Armbestuur Suawoude 1810-1911 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000028-000023

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Burgerlijk Armbestuur Tietjerk 1810-1911

Titel toegang: Inventaris Burgerlijk Armbestuur Tietjerk 1810-1911 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000028-000024

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Burgerlijk Armbestuur Wijns 1815-1911

Titel toegang: Inventaris Burgerlijk Armbestuur Wijns 1815-1911 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000028-000025

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Buurtvereniging Ons Kent Ons te Sumar 1969-1999

Titel toegang: Inventaris Buurtvereniging Ons Kent Ons te Sumar 1969-1999 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000028-000037

Archiefbewaarplaats:

Datering:

235 gevonden, 141 t/m 160 getoond, pagina 8 van 12