Kollumerland ca.

Kollumerland ca.

Overzicht gevonden archieven

Maire en Gemeentebestuur Kollum 1811-1816

Titel toegang: Inventaris Maire en Gemeentebestuur Kollum 1811-1816 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000013-000003

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 23

Datering:

Hervormde gemeente Augsbuurt, Kollum en Kollumerzwaag 1708-1906

Titel toegang: Inventaris Hervormde gemeente Augsbuurt, Kollum en Kollumerzwaag 1708-1906 (Godsdienst en levensbeschouwing)

Nummer toegang: NL-HaNA_000013-000019

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 6

Datering:

De heer T. Kokmeijer te Kollum 1879-1974

Titel toegang: Inventaris De heer T. Kokmeijer te Kollum 1879-1974 (Huis-, familie- en persoonsarchieven)

Nummer toegang: NL-HaNA_000013-000021

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 8

Datering:

Dr. F.J. Fokkema te Westergeest 1878-1963

Titel toegang: Inventaris Dr. F.J. Fokkema te Westergeest 1878-1963 (Huis-, familie- en persoonsarchieven)

Nummer toegang: NL-HaNA_000013-000022

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 5

Datering:

Burgemeester G. Feitsma van Kollumerland 1763-1957

Titel toegang: Inventaris Burgemeester G. Feitsma van Kollumerland 1763-1957 (Huis-, familie- en persoonsarchieven)

Nummer toegang: NL-HaNA_000013-000020

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 13

Datering:

Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Kollumerland 1811-1918

Titel toegang: Inventaris Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Kollumerland 1811-1918 (Bevolking)

Nummer toegang: NL-HaNA_000013-000031

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 6

Datering:

Vereeniging Volksonderwijs, afdeling Kollumerland 1898-1965

Titel toegang: Inventaris Vereeniging Volksonderwijs, afdeling Kollumerland 1898-1965 (Onderwijs en wetenschap)

Nummer toegang: NL-HaNA_000013-000029

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 4

Datering:

Plaatselijke Commissie van Toezicht op het lager onderwijs te Kollumerland 1921-1960

Titel toegang: Inventaris Plaatselijke Commissie van Toezicht op het lager onderwijs te Kollumerland 1921-1960 (Onderwijs en wetenschap)

Nummer toegang: NL-HaNA_000013-000028

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 2

Datering:

Vereniging ter bevordering van de verkrijging van onroerend goed door landarbeiders Kollumerland c.a. (Landarbeidersvereniging) te Kollum 1919-1954

Titel toegang: Inventaris Vereniging ter bevordering van de verkrijging van onroerend goed door landarbeiders Kollumerland c.a. (Landarbeidersvereniging) te Kollum 1919-1954 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000013-000039

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 11

Datering:

Kiesvereniging Nederland en Oranje in Kollumerland c.a. 1897-1980

Titel toegang: Inventaris Kiesvereniging Nederland en Oranje in Kollumerland c.a. 1897-1980 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000013-000037

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 5

Datering:

Klokcommissie Kollum 1939-1956

Titel toegang: Inventaris Klokcommissie Kollum 1939-1956 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000013-000038

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 3

Datering:

Comité voor Vrijzinnige Belangen te Kollum 1938-1946

Titel toegang: Inventaris Comité voor Vrijzinnige Belangen te Kollum 1938-1946 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000013-000036

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 1

Datering:

Grietenijbestuur, later gemeentebestuur Kollumerland 1816-1918

Titel toegang: Inventaris Grietenijbestuur, later gemeentebestuur Kollumerland 1816-1918 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000013-000030

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 318

Datering:

Fokke Fokkes van der Zwaag te Oudwoude en Sijbe Annes Starkenburg 1728-1906

Titel toegang: Inventaris Fokke Fokkes van der Zwaag te Oudwoude en Sijbe Annes Starkenburg 1728-1906 (Huis-, familie- en persoonsarchieven)

Nummer toegang: NL-HaNA_000013-000023

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 11

Datering:

Mevrouw E. Eelkema-Dahmen te Munnekezijl 1944-1957

Titel toegang: Inventaris Mevrouw E. Eelkema-Dahmen te Munnekezijl 1944-1957 (Huis-, familie- en persoonsarchieven)

Nummer toegang: NL-HaNA_000013-000024

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 12

Datering:

Demobilisatiecomité Kollumerland c.a. 1948-1951

Titel toegang: Inventaris Demobilisatiecomité Kollumerland c.a. 1948-1951 (Justitie, defensie, openbare orde en veiligheid)

Nummer toegang: NL-HaNA_000013-000027

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 6

Datering:

Friesch-Groningsch Tramwegcomité 1916-1931

Titel toegang: Inventaris Friesch-Groningsch Tramwegcomité 1916-1931 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000013-000025

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 7

Datering:

Woningbouwvereniging Kollumerland c.a. 1911-1980

Titel toegang: Inventaris Woningbouwvereniging Kollumerland c.a. 1911-1980 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000013-000026

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 1

Datering:

Maire en Gemeentebestuur Oudwoude 1811-1816

Titel toegang: Inventaris Maire en Gemeentebestuur Oudwoude 1811-1816 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000013-000004

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 13

Datering:

Tentoonstellingscommissie in Kollumerland c.a. 1977-1987

Titel toegang: Inventaris Tentoonstellingscommissie in Kollumerland c.a. 1977-1987 (Cultuur, sport, recreatie en evenementen)

Nummer toegang: NL-HaNA_000013-000005

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 7

Datering:

50 gevonden, 1 t/m 20 getoond, pagina 1 van 3

« Eerste ‹ Vorige | 1 | 2 | 3 | Volgende › Laatste »