Titel van het archief
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Sneek 1811-1912

  • 2341-2342, Overlijdensregister (met supplement) 1811 1 deel 1 katern