Titel van het archief
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Sneek 1811-1912

  • 2344-2443, Geboorte,-huwelijks-en overlijdensregisters 1812-1912 100 delen