Titel van het archief
Ontvanger 1816-1919

  • 1754-1859, Journaal op het kohier van de Hoofdelijke Omslag 1817-1922 98 delen

Over de jaren 1865-1910 tevens: Journaal op het kohier van de hondenbelasting. Over de jaren 1891-1910 tevens: Journaal op het kohier van de schoolgelden. De titel varieert: Journaal van ontvang . ., Ontvangboek van de ontvanger . . , Hulpjournaal van ontvang. Na 1825 geen dorpsregister van Gerkesklooster meer aanwezig. Na 1884 geen dorpsomslagen meer. 1754. Grietenijomslagen. 1816-1821. Opschrift geeft ten onrechte het jaartal 1827 aan. 1755. Dorpsomslag Buitenpost. 1817-1827 1756. Dorpsomslag Optwijsel. 1817-1827 1757. Dorpsomslag Kooten. 1817-1826 1758. Dorpsomslag Drogeham, Harkema Opeinde. 1817-1827 1759. Dorpsomslag Gerkesklooster. 1817-1825 1760. Dorpsomslag Augustinusga. 1817-1827 1761. Dorpsomslag Surhuizum. 1817-1827 1762. Dorpsomslag Surhuisterveen. 1817-1827 1763. Dorpsomslag Rottevalle. 1817-1827 1764. Grietenijomslag. 1828-1835 1765-1859. Dorpsomslagen. 1828-1922. 1765. 1828 1789. 1852 1813. 1876 1837 1900 1766. 1829 1790. 1853 1814. 1877 1838. 1901 1767. 1830 1791. 1854 1815. 1878 1839. 1902 1768. 1831 1792. 1855 1816. 1879 1840. 1903 1769. 1832 1793. 1856 1817. 1880 1841. 1904 1770. 1833 1794. 1857 1818. 1881 1842. 1905 1771. 1834 1795. 1858 1819. 1882 1843. 1906 1772. 1835 1796 1859 1820. 1883 1844. 1907 1773. 1836 1797. 1860 1821. 1884 1845. 1908 1774. 1837 1798. 1861 1822. 1885 1846. 1909 1775. 1838 1799. 1862 1823. 1886 1847. 1910 1776. 1839 1800. 1863 1824. 1887 1848. 1911 1777. 1840 1801. 1864 1825. 1888 1849. 1912 1778. 1841 1802. 1865 1826. 1889 1850. 1913 1779. 1842 1803. 1866 1827. 1890 1851. 1914 1780. 1843 1804. 1867 1828. 1891 1852. 1915 1781. 1844 1805. 1868 1829. 1892 1853. 1916 1782. 1845 1806. 1869 1830. 1893 1854. 1917 1783. 1846 1807. 1870 1831. 1894 1855. 1918 1784. 1847 1808. 1871 1832. 1895 1856. 1919 1785. 1848 1809. 1872 1833. 1896 1857. 1920 1786. 1849 1810. 1873 1834. 1897 1858. 1921 1787. 1850 1811. 1874 1835. 1898 1859. 1922 1788. 1851 1812. 1875 1836. 1899