Titel van het archief
Gemeentelijk Elektriciteitsbedrijf Ferwerderadeel 1911-1963

  • 21, Stukken betreffende aansluiting van woningen op het elektriciteitsnet 1921-1930 1 omslag