Titel van het archief
Gemeentelijk Elektriciteitsbedrijf Ferwerderadeel 1911-1963

  • 34, Huur station met bijbehorende gebouwen en opslagplaats te Ferwerd van de directie der Ned.Spoorwegen te Utrecht ten behoeve van de huisvesting van het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf n.b. zie inventaris Gemeentebestuur 1917-1950, nr. 81 1936 1 omslag