Kollumerland ca.

Kollumerland ca.

Titel van het archief
Hervormde gemeente Augsbuurt, Kollum en Kollumerzwaag 1708-1906

  • 1807, Lidmatenboek, Augsbuurt 1722-1866 en Kollumerzwaag 1773-1869 1722-1869 1 omslag

Met kerkeraadshandelingen van 1797.