Wat u moet weten over het FriesArchiefNet

Wat is het FriesArchiefNet

Veel mensen weten niet precies waar welke archieven zich bevinden en welke informatie in die archieven te vinden is. Het FriesArchiefNet wil daar wat aan doen, door informatie over de Friese archieven op eenvoudige wijze op het internet te presenteren. Wij hopen dat deze website u wegwijs maakt in de Friese 'archiefwereld' en een stimulans is om de archieven te bezoeken en archiefonderzoek te doen.

Welke informatie kunt u op het FriesArchiefNet vinden

Op de website staan titels en toegangen (inventarissen) van de bewaarde archieven. De inventarissen zijn in feite inhoudsopgaven van de archieven. Zo kunt u zien welke archiefstukken bewaard worden. Om die stukken te kunnen bekijken, moet u vooralsnog naar de desbetreffende archiefdiensten, gemeenten, of waterschappen. Daarom staan er op de site ook adressen, contactpersonen en openingstijden van de archiefdiensten, gemeenten en waterschappen. Bij het raadplegen van de site zult u overigens merken dat nog niet alle inventarissen ingevoerd zijn.
Verder kunt u op de site ook informatie vinden over actuele ontwikkelingen (onder de knop Nieuws) en over de geschiedenis (onder de knop Geschiedenis) van de gemeente of het waterschap waar u heen gesurft bent. Tenslotte biedt de site mogelijkheden (door middel van links) om door te surfen naar andere interessante sites.

Hoe kunt u informatie vinden

Via Zoeken kunt u op trefwoord in archiefinventarissen van een organisatie of verschillende organisaties tegelijk zoeken. U kunt ook zoeken per instelling of gecombineerd op trefwoord naar archieven. In een aantal gevallen kan het voorkomen dat er geen toegangen beschikbaar zijn.

-onder Archieven kunt u via de vier aangegeven categorieën en archieftitels de beschrijvingen vinden van archiefstukken. Let hierbij ook op de zoekfunctie via trefwoord. Het overgrote deel van de informatie vindt u onder categorie 01 overheidsarchieven. De categorie 00 genealogie wordt niet overal gebruikt. Onder de categorie Verzamelingen kunnen kranten, films, fotocollecties etc. worden gevonden.

-bij Vraag en Antwoord zijn veel gestelde vragen met verwijzingen naar archieven en archiefstukken opgenomen

-bij Nieuws worden wetenswaardigheden over deze site en andere nieuwsfeiten opgenomen

-via Gemeenten kunt u naar de gemeente van uw keuze gaan. Vervolgens vindt u onder Contact de gegevens over adressen, openingstijden en contactpersonen.

-voor Waterschappen geldt hetzelfde als voor Gemeenten

-onder Provincie vindt u informatie over archieven van de Provincie. Het gaat hier overigens meestal om beschrijvingen van archiefstukken die al zijn overgebracht naar het ryksargyf te Leeuwarden.